Aktualności


II sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

 

Więcej…

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II pismem znak: DZG.0012-41/2018 z dnia 2 listopada br. zawiadomił o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Otyń na dzień 22 listopada 2018 r. na godz. 12°° w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu, ul. Rynek 1.

senior

LIX sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

 

Więcej…

Gmina Otyń zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń"

 

 

Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 16,370 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 11.629,44 zł.

Celem przedsięwzięcia było przyspieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Otyń
oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu i unieszkodliwiania.

Więcej informacji na temat azbestu, jego szkodliwości i Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 znajdziecie Państwo po linkiem:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/86/Azbest/

Tymczasowa Organizacja Ruchu w rejonie cmentarzy komunalnych w miejscowości Otyń w związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych.

Cmentarz

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość