II sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

 

 

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.)

zwołuję  II  sesję Rady Miejskiej Otyń, kadencji  2018-2023, która odbędzie się w dniu  29 listopada  2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Otyń  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad II  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Porządku Publicznego i Handlu.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Handlu.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Planu Budżetu i Finansów.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Planu Budżetu i Finansów.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Otynia.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2018.
19. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Przyjęcie protokołu z obrad  LIX i I Sesji Rady Miejskiej Otyń.
22. Zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej Otyń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Otyń
/-/ Aneta Smolicz

                Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymÂÂÂÂÂ
                    (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.) ÂÂÂÂÂ
            zwołuję  II  sesję Rady Miejskiej Otyń,
kadencji  2018-2023
która odbędzie się w dniu  29 listopada  2018 r. o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Otyń  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad II  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Porządku Publicznego i Handlu.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Handlu.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: powołania stałej Komisji Planu Budżetu i Finansów.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Planu Budżetu i Finansów.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Otynia.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2018.
19. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022.
20. Wolne wnioski i informacje.ÂÂÂÂÂ
21. Przyjęcie protokołu z obrad  LIX i I Sesji Rady Miejskiej Otyń.
22. Zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej Otyń.ÂÂÂÂÂ
     Przewodnicząca Rady Miejskiej Otyń
/-/ Aneta Smolicz

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość