Gmina Otyń zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń"

 

 

Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 16,370 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 11.629,44 zł.

Celem przedsięwzięcia było przyspieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Otyń
oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu i unieszkodliwiania.

Więcej informacji na temat azbestu, jego szkodliwości i Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 znajdziecie Państwo po linkiem:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/86/Azbest/

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość