projekt_niedoradz

Projekt Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu

Beneficjent

Gmina Otyń


Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Społeczny).


Wartość projektu

291 331,00 zł


Wartość dofinansowania

291 331,00 zł


Okres realizacji

2012-2013


Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia w Zespole Szkół w Niedoradzu

Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla ucz. SP i PG

Zajęcia dodatkowe z chemii dla ucz. PG z wykorzystaniem ICT

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla ucz. SP i PG

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla ucz. zdolnych SP i PG z wykorzystaniem ICT

Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii dla ucz. PG z wykorzystaniem ICT

Zajęcia dodatkowe z języka ojczystego dla ucz. SP i GP

Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla ucz. SP i PG

Zajęcia kształcące świadomość i ekspresję kulturalną dla ucz. SP i PG

Zajęcia dodatkowe z informatyki dla ucz.SP i PG

Zajęcia z zakresu edukacji obywatelskiej dla ucz. SP i PG

Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości (PG)

Szkolny Ośrodek Kariery (PG)

 

Cele i efekty projektu

Cel główny: Wyrównywanie szans i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 94 uczniów (41K/53M) klas IV-VI SP i klas I-III PG Zespołu Szkół w Niedoradzu w okresie od 10.09.2012 do 30.06.2014


POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość