projekt_OTYN

Projekt "Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyni"

Beneficjent

Gmina Otyń


Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Społeczny).


Wartość projektu

434 661,00 zł


Wartość dofinansowania

434 661,00 zł


Okres realizacji

2012-2013


Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia w Zespole Szkół w Otyniu

Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT (SP, GP)

Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT (PG i SP)

Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT (PG)

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (PG)

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego (SP, PG)

Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości (PG)

Zajęcia dodatkowe biologiczno-przyrodnicze (SP i PG)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (SP)

Zajęcia dodatkowe rozwijające ekspresję kulturalną w zakresie muzyki (SP)

Zajęcia dodatkowe z informatyki (SP PG)

Szkolny Ośrodek Kariery (PG)

Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne (SP PG)

 

Cele i efekty projektu

Cel główny projektu: Wyrównywanie szans i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 354 uczniów (178K/168M) klas IV-VI SP i klas I-III PG Zespołu Szkół w Otyniu w okresie od 03.09.2012 do 30.06.2014


POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość