W Zespole Szkół w Niedoradzu funkcjonuje oddział przedszkolny składający się z dwóch grup – dzieci młodszych i starszych.
Grupa „Maluchów” prowadzona przez p. mgr K. Cybulską liczy 16 osób (w tym 10 dzieci czteroletnich i 6 pięcioletnich). Grupę  „Starszaków” stanowią dzieci sześcioletnie (10 osób) i pięcioletnie (5 osób), którą opiekuje się p. mgr J. Piechowiak.
Zajęcia w przedszkolu odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach 730 – 1530. Do przedszkola przychodzą dzieci o zróżnicowanych potrzebach emocjonalnych, społecznych i edukacyjnych. Wśród nich znajdują się wychowankowie dobrze radzący sobie z samoobsługą, dojrzali społecznie, otwarci na propozycje zabaw i zajęć organizowanych przez nauczycielki oraz dzieci mało samodzielne, z zaburzeniami mowy, z nieosiągniętą dojrzałością emocjonalną.
Mając na uwadze harmonijny rozwój każdego dziecka w placówce przedszkolnej, dba się o stymulowanie wszystkich sfer osobowości dzieci.  Wspomaganie ich rozwoju odbywa się w miłej, serdecznej atmosferze, a stawiane zadania dostosowuje się do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.
Ponadto organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności.
Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci mają okazję do gromadzenia doświadczeń, przez co uczą się więcej i skuteczniej poprzez: zabawy, sytuacje nastawiane na kształcenie umiejętności samoobsługowych i porządkowych, zajęcia edukacyjne, wydarzenia, w których uczestniczą dzieci, typu: przedstawienie, wyjazdy, przyjmowanie gości, np. z okazji Dnia Babci.
Należy zaznaczyć, iż w pracy pedagogicznej priorytetem jest dobro dziecka, jego indywidualne tempo rozwoju, oczekiwania, zainteresowania, co ułatwia mu start na wyższym szczeblu edukacji i gwarantuje osiąganie sukcesów w nauce szkolnej.

W Zespole Szkół w Niedoradzu funkcjonuje oddział przedszkolny składający się z dwóch grup – dzieci młodszych i starszych.

Grupa „Maluchów” prowadzona przez p. mgr K. Cybulską liczy 16 osób (w tym 10 dzieci czteroletnich i 6 pięcioletnich). Grupę  „Starszaków” stanowią dzieci sześcioletnie (10 osób) i pięcioletnie (5 osób), którą opiekuje się p. mgr J. Piechowiak.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach 730 – 1530. Do przedszkola przychodzą dzieci o zróżnicowanych potrzebach emocjonalnych, społecznych i edukacyjnych. Wśród nich znajdują się wychowankowie dobrze radzący sobie z samoobsługą, dojrzali społecznie, otwarci na propozycje zabaw i zajęć organizowanych przez nauczycielki oraz dzieci mało samodzielne, z zaburzeniami mowy, z nieosiągniętą dojrzałością emocjonalną.

Mając na uwadze harmonijny rozwój każdego dziecka w placówce przedszkolnej, dba się o stymulowanie wszystkich sfer osobowości dzieci.  Wspomaganie ich rozwoju odbywa się w miłej, serdecznej atmosferze, a stawiane zadania dostosowuje się do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.Ponadto organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności.

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci mają okazję do gromadzenia doświadczeń, przez co uczą się więcej i skuteczniej poprzez: zabawy, sytuacje nastawiane na kształcenie umiejętności samoobsługowych i porządkowych, zajęcia edukacyjne, wydarzenia, w których uczestniczą dzieci, typu: przedstawienie, wyjazdy, przyjmowanie gości, np. z okazji Dnia Babci.

Należy zaznaczyć, iż w pracy pedagogicznej priorytetem jest dobro dziecka, jego indywidualne tempo rozwoju, oczekiwania, zainteresowania, co ułatwia mu start na wyższym szczeblu edukacji i gwarantuje osiąganie sukcesów w nauce szkolnej.

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość