Nadzór nad użytkami ekologicznymi sprawuje

Nadleśnictwo Przytok


Nazwa użytku ekologicznego
Rodzaj użytku ekologicznego
Pow. [ha] Obowiązująca podstawa prawna Opis lokalizacji Opis
TORFY Pokłady torfu, miejscami występuje roślinność typowa dla torfowisk. W miejscach po wybranym torfie jest woda. 5,65 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 r.(Dz.U.Woj.Lub.Nr 44, poz. 554) Obszar zlokalizowany w sąsiedztwie rzeki Odry i rezerwatu Bukowa Góra. L-ctwo Bobrowniki oddz. 146h. 147h, 177c Ochrona pokładów torfu i towarzyszącej im roślinności typowej dla torfowisk.
ROZLEWISKO Obszar międzywala Odry z roślinnością charakterystyczną dla łęgów. 4,73 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 r.(Dz.U.Woj.Lub.Nr 44, poz. 554) Obszar zlokalizowany w międzywalu rzeki Odry. L-ctwo Bobrowniki oddz. 170d. Ochrona naturalnego rozlewiska Odry z roślinnością typową dla łęgów.
MOKRADŁA Teren podmokły z okresowo występującym lustrem wody. 2,18 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 r.(Dz.U.Woj.Lub.Nr 44, poz. 554) Obszar zlokalizowany w pobliżu rzeki Odry. L-ctwo Bobrowniki oddz. 171d. Roślinność typowa dla siedlisk podmokłych, ostoja zwierzyny.
KIESZEŃ ODRY Naturalne rozlewisko Odry, ostoja zwierzyny, miejsce gniazdowania ptaków. Roślinność typowa dla łęgów. 9,31 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 r.(Dz.U.Woj.Lub.Nr 44, poz. 554) Obszar zlokalizowany w sąsiedztwie rzeki Odry. L-ctwo Bobrowniki oddz. 174d. 175d. Naturalne rozlewisko Odry, ostoja zwierzyny, miejsce gniazdowania ptaków. Roślinność typowa dla łęgów.
ŁĘGI Międzywale Odry, teren okresowo zalewany, podmokły z roślinnością charakterystyczną dla łęgów. 3,00 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 r.(Dz.U.Woj.Lub.Nr 44, poz. 554) Obszar zlokalizowany w międzywalu rzeki Odry. L-ctwo Bobrowniki oddz. 176a. Międzywale Odry, teren okresowo zalewany, podmokły z roślinnością charakterystyczną dla łęgów.

 

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość